Dirimi Polering om firmaet - Dirimi Polering

Dirimi Polering
Vinduespolering & Rengøring til priser du kan forstå
Gå til indhold

Dirimi Polering om firmaet

Information om firmaet
Vi kører i disse postnumre

2680 Solrød                     4330 Hvalsø
2690 Karlstrup                 4600 Køge
4000 Roskilde                  4621 Gadstrup
4060 Kirke Såby               4622 Havdrup
4100 Ringsted                 4623 Ll. Skensved
4130 Viby Sj.                   4632 Bjæverskov
4140 Borup                     4681 Herfølge
4174 Jystrup                   4682 Tureby
4320 Lejre                      4690 Haslev

Telefontid

mandag - torsdag   
08.00-17.00
fredag        
08.00-16.00

CVR        20 96 37 00


Firmaet blev grundlagt
21. april 1999
Indehaver  Claus Olesen
Firmaet er 100% dansk
Internet

Sociale medier
Facebook og Linkedin

Chat
Messenger, whatsapp, Google duo


Forsikring
Der er tegnet ansvarsforsikring ved Topdanmark. Anmeldelse af skade til i første omgang til eget selskab, der så herefter kontakter Dirimi Polering med evt. henblik på krav. Vort forsikringsselsab sættes så på sagen, og træffer en afgørelse om erstatning eller ej. Der kan ikke rejses personlige krav mod ledelse eller andre i Dirimi Polering. Ved rejsning af krav, skal der være tydelig bevis/dokumentation for skadens opståen, og at skaden kan henføres til Dirimi Polering

Priser
Vore prisaftaler følger kalenderåret. Det vil sige, at der må forventes normal timeprisreulering ved årsskiftet
Vore prisaftaler tager altid forbehold for uderkommende påvirkninger, og kan derved ændre tilbudte priser uden varsel. Udefrakommende påvirkninger er f.eks nye afgifter, meget høje priser på brændstof etc.

Ferie
Ved afholdelse af ferie og ifm helligdage, kan terminer på faste opgaver rykkes lidt, i forhold til aftaler

Fortroelighed
Firmaet er underlagt almindelige regler omkring tavshedpligt, dvs der videregives ingen oplysninger om kundeforhold, aftaler, hvad der opleves under udførelse af opgaver. Ved skatterevison, kan det komme på tale at regnskabsoplysninger skal videregives.


Miljøpolitik
Vi bruger naturligvis kun miljødeklarerede rengøringsprodukter, når vi løser opgaver hos kunderne. Vi kører affald til godkendt losseplads. Den daglige vask af klude, mopper og andet rengøringsudstyr, vaskes ligeledes med miljødeklareret sæbemiddel. Lugning af bede, ukrudt og deslige foregår uden brug af sprøjtemidler, ukrudtsmiddel og deslige. Brug af kemikalier bruges KUN NÅR DET ER ABSOLUT NØDVENDIGT, og der ikke er andre muligheder. Det kan gøre sig gældende ved afrensning af vinduer.

Dirimi Polering - Skovbrynet 17 - 4140 Borup Telefon 57 52 70 99 mobil 22 25 15 29
Tilbage til indhold